Bøger, som nævner Psykiatriloven § 41

Psykiatriret (3. udg.)
Forfattere: Helle Bødker Madsen og Jens Garde
Udgivelsesdato: 21. jul 2022
DJØF Forlag

Indledning

- Side 231 -

...over for dem, dog at der i Anstalten kun optages Personer, som af Justitsministeriet skønnes egnede til at optages i denne«.22. § 3 blev ændret ved lov nr. 331 af 24. maj 1989, § 44. § 44 ophævede pligten til at indhente en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen i sager om anbringelse i sikringsanstalten. Se Datasammenskrivning nr. 11070 af 30. maj 1989.

Læs på Jurabibliotek