14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Psykiatriloven § 18d

Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien paragraf 18d

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af psykiatriloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 185 af 01. februar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18d Personlig skærmning og aflåsning af døre i afdelingen
Ved personlig skærmning forstås i denne lov foranstaltninger, hvor et eller flere personalemedlemmer konstant befinder sig i umiddelbar nærhed af patienten.

•••

Stk. 2 Personlig skærmning, som patienten ikke samtykker til, må kun benyttes, i det omfang det er nødvendigt for at afværge, at en patient

  • 1) begår selvmord eller på anden vis udsætter sit eller andres helbred for betydelig skade eller

  • 2) forfølger eller på anden lignende måde groft forulemper medpatienter eller andre.

•••

Stk. 3 En beslutning om personlig skærmning træffes af en læge, efter at denne har tilset patienten.

•••
profile photo
Profilside