14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Psykiatriloven § 11

Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af psykiatriloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 185 af 01. februar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Ophør af frihedsberøvelse
Når overlægen finder, at betingelserne i § 5 ikke længere er til stede, skal frihedsberøvelsen straks bringes til ophør. Patienten og patientrådgiveren underrettes straks herom.

•••
profile photo
Profilside