PSI-loven § 7

Denne konsoliderede version af pSI-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer

Lov nr. 596 af 24. juni 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1764 af 26. august 2021,
som ændret ved lov nr. 748 af 13. juni 2023

Tilgængelige formater
§ 7

Når dokumenter og datasamlinger stilles til rådighed for videreanvendelse, skal offentlige myndigheder og offentlige virksomheder sikre, at disse er tilgængelige i alle allerede eksisterende sprogversioner og formater, herunder i elektroniske formater. Er det muligt og hensigtsmæssigt, skal dokumenter og datasamlinger endvidere stilles til rådighed i formelle, åbne og maskinlæsbare formater sammen med dokumenters og datasamlingers metadata, medmindre det ikke kan klares ved en simpel ekspeditionssag.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 indebærer ikke, en forpligtelse til at fremstille eller tilpasse dokumenter eller til at stille uddrag til rådighed for at efterkomme stk. 1, hvis dette ikke kan klares som en simpel ekspeditionssag.

Stk. 3 Offentlige myndigheder gør dynamiske data tilgængelige for videreanvendelse umiddelbart efter indsamlingen via egnede API-grænseflader og, hvis det er relevant, i form af massedownloads.

Stk. 4 Hvis tilgængeliggørelsen af dynamiske data for videreanvendelse, jf. stk. 3, umiddelbart efter indsamlingen ville overstige den finansielle og tekniske kapacitet hos den offentlige myndighed og derved pålægge et uforholdsmæssigt stort arbejde, gøres disse dynamiske data tilgængelige for videreanvendelse inden for en tidsfrist eller med midlertidige tekniske begrænsninger, som ikke hæmmer udnyttelsen af deres økonomiske og sociale potentiale uforholdsmæssigt.