14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

PSI-loven § 2a

Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer paragraf 2a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af psi-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1764 af 26. august 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2a Loven omfatter endvidere videreanvendelse af eksisterende dokumenter og datasamlinger, som offentlige virksomheder er i besiddelse af, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Loven omfatter ikke dokumenter og datasamlinger, som er tilvejebragt uden for anvendelsesområdet for leveringen af tjenesteydelser af almen interesse som fastsat ved lov eller andre retsforskrifter eller vedrører aktiviteter, der er direkte udsat for konkurrence og derfor undtaget fra reglerne for offentlige udbud.

•••

Stk. 3 Loven omfatter kun offentlige virksomheders aktiviteter, der ligger inden for områder, som er underlagt reglerne for offentlige udbud, og hvor offentlige virksomheder

  • 1) handler som operatører af offentlige tjenester,

  • 2) fungerer som luftfartsselskaber eller

  • 3) handler som EU-redere.

•••
profile photo
Profilside