14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

PSI-loven § 2

Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af psi-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1764 af 26. august 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Anvendelsesområde
Loven omfatter videreanvendelse af dokumenter og datasamlinger, som offentlige myndigheder, herunder offentlige biblioteker, museer og arkiver, er i besiddelse af, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Loven omfatter ikke dokumenter og datasamlinger,

  • 1) der er tilvejebragt eller kvalitetsforbedret som led i offentlige myndigheders kommercielle aktiviteter, eller

  • 2) hvortil tredjemand besidder en immateriel rettighed.

•••

Stk. 3 Loven finder ikke anvendelse på

  • 1) programvirksomhed i tv- og radioorganer, som er pålagt en public service-forpligtelse,

  • 2) uddannelses- og forskningsinstitutioner, jf. dog § 11 a, og

  • 3) kulturinstitutioner, jf. dog stk. 1.

•••
profile photo
Profilside