14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

PSI-loven Kapitel 5

Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer kapitel 5

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af psi-loven og bygger på lov nr. 596 af 24. June 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

PSI-loven

Kapitel 5
1
Forarbejder

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§12 Loven træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 2 Eksisterende aftaler om eneret, der ikke opfylder betingelserne for undtagelsen i § 10, stk. 2, skal ophøre ved kontraktens udløb, dog senest den 31. december 2008.

§13 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Loven kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

profile photo
Profilside