14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

PSI-loven § 8

Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af psi-loven og bygger på lov nr. 596 af 24. June 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Gebyrer
Når dokumenter eller datasamlinger stilles til rådighed for videreanvendelse, kan der opkræves et gebyr til dækning af de meromkostninger, der er forbundet med at stille dokumenter eller datasamlinger til rådighed for videreanvendelse.

•••

Stk. 2 Der kan ud over gebyret som nævnt i stk. 1 fastsættes en betaling, som helt eller delvis dækker omkostningerne ved selve dokument- eller dataproduktionen, når dokumenter og datasamlinger er produceret

  • 1) som led i en indtægtsfinansieret offentlig produktionsvirksomhed, det vil sige, hvor den offentlige myndigheds hovedopgave er helt eller delvis indtægtsfinansieret, eller

  • 2) af offentlige virksomheder.

•••

Stk. 3 Offentlige myndigheder og offentlige virksomheder fastsætter standardgebyrer for videreanvendelse af deres dokumenter og datasamlinger på forhånd.

•••

Stk. 4 Offentlige myndigheder og offentlige virksomheder skal efter anmodning angive beregningsgrundlaget for fastsatte gebyrer. Den pågældende myndighed skal også angive, hvilke faktorer der vil blive lagt til grund for beregningen af gebyrer i atypiske tilfælde.

•••

Stk. 5 Finansministeren sikrer, at der føres en offentlig liste over de danske myndigheder, der kan fastsætte en betaling efter stk. 2, der overstiger de meromkostninger, der er forbundet med at stille dokumenter og datasamlinger til rådighed for videreanvendelse.

•••

Stk. 6 Videreanvendelsen af følgende dokumenter og datasamlinger skal være gratis for brugerne:

•••
profile photo
Profilside