14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til PSI-loven § 4

Uddrag fra forarbejderne til psi-loven § 4:

Til § 4
Til stk. 1-2 Bestemmelsen følger af PSI-direktivets artikel 4 og artikel 8, nr. 1 og vedrører muligheden for at anmode om videreanvendelse og fastsættelse af betingelser i medfør af §§ 7-11 eller fastsættelse af andre betingelser for videreanvendelse af eksisterende dokumenter eller datasamlinger...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.