14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Professionshøjskoleloven § 49

Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser paragraf 49

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af professionshøjskoleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 779 af 08. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§49 Loven træder i kraft den 15. juni 2007, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Bestemmelserne i §§ 69-79 træder i kraft den 1. januar 2008.

•••

Stk. 3 Undervisningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 68, nr. 1 og 4-10.

•••

Stk. 4 Ministeren fastsætter tidspunktet for ophævelsen eller dele heraf af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 17. marts 2006. Efter den 15. juni 2007 kan der ikke oprettes nye institutioner efter lovgivningen nævnt i 1. pkt.

•••

Stk. 5 Lov om teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 865 af 27. september 1996, og lov om statens overtagelse af de sociale højskoler i København, Århus, Odense og Esbjerg, jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 29. juli 1992, ophæves.

•••
profile photo
Profilside