Professionshøjskoleloven § 49

Denne konsoliderede version af professionshøjskoleloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser

Lov nr. 562 af 06. juni 2007,
jf. lovbekendtgørelse nr. 779 af 08. august 2019,
som ændret ved lov nr. 363 af 09. marts 2021 og lov nr. 492 af 15. maj 2023

§ 49

Loven træder i kraft den 15. juni 2007, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Bestemmelserne i §§ 69-79 træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 3 Undervisningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 68, nr. 1 og 4-10.

Stk. 4 Ministeren fastsætter tidspunktet for ophævelsen eller dele heraf af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 17. marts 2006. Efter den 15. juni 2007 kan der ikke oprettes nye institutioner efter lovgivningen nævnt i 1. pkt.

Stk. 5 Lov om teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 865 af 27. september 1996, og lov om statens overtagelse af de sociale højskoler i København, Århus, Odense og Esbjerg, jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 29. juli 1992, ophæves.