14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Professionshøjskoleloven § 48

Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser paragraf 48

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af professionshøjskoleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 779 af 08. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§48 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at klager over professionshøjskolens afgørelser kan indbringes for uddannelses- og forskningsministeren, herunder om klagefrist eller om, at særlige afgørelser ikke kan indbringes for uddannelses- og forskningsministeren.

•••

Stk. 2 Retlige spørgsmål vedrørende afgørelser om en studerendes retsstilling kan altid indbringes for uddannelses- og forskningsministeren.

•••
profile photo
Profilside