14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Professionshøjskoleloven § 37

Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser paragraf 37

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af professionshøjskoleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 779 af 08. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Henvisningen til § 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer er ved en fejl ikke blevet ændret da den lov den 1. juli 2008 blev erstattet af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, jf. §55, stk. 1 og §57, stk. 1 i sidstnævnte lov (Revisorloven).
I den nye revisorlov er bestemmelser angående uafhængighed beskrevet i Kapitel 4, så vi har valgt at pege vores krydshenvisning til Kapitel 4.

§37 Bestyrelsen påser, at den interne revisor opfylder bestemmelserne om uafhængighed i § 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Bestyrelsen må ikke antage en revisor, der samtidig er revisor for udlejer af de ejendomme m.v., som professionshøjskolen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer, medmindre lejeforholdet er af uvæsentligt omfang.

•••

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om, hvornår lejeforholdet er af uvæsentligt omfang.

•••
profile photo
Profilside