14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Professionshøjskoleloven § 34

Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser paragraf 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af professionshøjskoleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 779 af 08. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Uddannelses- og forskningsministeren kan for professionshøjskoler, der ikke følger bestemmelserne i denne lov eller de regler eller aftaler, jf. § 33, der er fastsat eller indgået i henhold til loven eller uddannelses- og forskningsministerens påbud, midlertidigt tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis.

•••

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan tilbageholde tilskud til professionshøjskoler eller lade tilskud bortfalde for professionshøjskoler, som begæres erklæret konkurs eller standser deres betalinger, eller når der i øvrigt er fare for, at en professionshøjskoles virksomhed må indstilles.

•••

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan desuden kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig. For meget udbetalt tilskud kan modregnes i kommende tilskudsudbetalinger.

•••
profile photo
Profilside