14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Professionshøjskoleloven § 26

Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser paragraf 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af professionshøjskoleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 779 af 08. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Uddannelses- og forskningsministeren kan efter drøftelse med finansministeren pålægge en professionshøjskole for en periode at udskyde igangsættelse af planlagte byggerier af en vis størrelse under hensyn til landsdækkende eller regional konjunkturregulering af bygge- og anlægsvirksomheden.

•••
profile photo
Profilside