Professionshøjskoleloven § 26

Denne konsoliderede version af professionshøjskoleloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser

Lov nr. 562 af 6. juni 2007,
jf. lovbekendtgørelse nr. 779 af 8. august 2019,
som ændret ved lov nr. 363 af 9. marts 2021 og lov nr. 492 af 15. maj 2023

§ 26

Uddannelses- og forskningsministeren kan efter drøftelse med finansministeren pålægge en professionshøjskole for en periode at udskyde igangsættelse af planlagte byggerier af en vis størrelse under hensyn til landsdækkende eller regional konjunkturregulering af bygge- og anlægsvirksomheden.