14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Professionshøjskoleloven § 24

Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser paragraf 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af professionshøjskoleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 779 af 08. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Drifts- og anlægstilskud
Uddannelses- og forskningsministeren kan yde tilskud til opgaver, der varetages af professionshøjskolen.

•••

Stk. 2 Tilskud og tilskuddenes størrelse fastsættes på de årlige finanslove.

•••
profile photo
Profilside