Produktionsskoleloven § 19

Denne konsoliderede version af produktionsskoleloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Denne lov ophæves den 1. august 2019, men er stadigt relevant for elever, som påbegyndte en uddannelse mens loven var gældende.

Lov om produktionsskoler

Lov nr. 1124 af 29. december 1999,
jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017,
som ændret ved lov nr. 170 af 06. marts 2018

§ 19

Deltagere på produktionsskoler, der kommer til skade som følge af undervisning under arbejdspladslignende forhold, er berettiget til ydelser efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring. Udgifterne til ydelser afholdes af staten.

Stk. 2 Ordningen efter stk. 1 omfatter de deltagere, der udløser statstilskud efter denne lov, og de deltagere, for hvem skolen opkræver betaling efter lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningen.