14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Produktenergimærkningsloven § 8

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af produktenergimærkningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 186 af 02. februar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Offentliggørelse
Kontrolmyndigheden kan offentliggøre resultater af kontrol og afgørelser truffet efter §§ 5-5 c.

•••

Stk. 2 Kontrolmyndigheden kan videregive oplysninger om resultater af kontrol til andre danske eller udenlandske myndigheder eller sagkyndige institutioner m.v.

•••

Stk. 3 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om offentliggørelse af tilsynsresultater og afgørelser som nævnt i stk. 1. Ministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om offentliggørelse af navne på produkter og fysiske og juridiske personer i forbindelse med offentliggørelse efter stk. 1 samt regler om formen for offentliggørelse, herunder om, at offentliggørelse kan ske elektronisk, og om omfanget af materialet, der offentliggøres.

•••
profile photo
Profilside