14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Produktenergimærkningsloven § 6

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af produktenergimærkningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 186 af 02. februar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Undtagelse for tekniske specifikationer m.v. fra indførelse i Lovtidende
Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at nærmere angivne internationale vedtagelser og tekniske specifikationer vedrørende krav til virksomheder, anlæg, indretninger og produkter m.v., der henvises til i regler fastsat i medfør af loven, ikke indføres i Lovtidende.

•••

Stk. 2 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om, hvorledes oplysninger om de internationale vedtagelser og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, kan fås.

•••
profile photo
Profilside