14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Produktansvarsloven § 7

Lov om produktansvar paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af produktansvarsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 261 af 20. marts 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Ansvarsfrihedsgrunde
Producenten er ikke ansvarlig, hvis denne beviser:

  • 1) at denne ikke har bragt produktet i omsætning,

  • 2) at produktet af denne hverken er fremstillet, frembragt, indsamlet eller bragt i omsætning som led i erhvervsvirksomhed,

  • 3) at defekten skyldes, at produktet skal være i overensstemmelse med ufravigelige forskrifter udstedt af offentlig myndighed, eller

  • 4) at det på grundlag af den videnskabelige og tekniske viden på det tidspunkt, da produktet blev bragt i omsætning, ikke var muligt at opdage defekten.

•••

Stk. 2 Producenten er endvidere ikke ansvarlig, hvis det må antages, at den defekt, der har forvoldt skaden, ikke var til stede på det tidspunkt, da denne bragte produktet i omsætning.

•••

Stk. 3 Producenten af et delprodukt er ikke ansvarlig, hvis denne beviser, at defekten ved produktet skyldes udformningen af det produkt, i hvilket delproduktet indgår, eller anvisninger, som er givet af den, der har fremstillet det færdige produkt.

•••
profile photo
Profilside