14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Produktansvarsloven § 14

Lov om produktansvar paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af produktansvarsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 261 af 20. marts 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Forældelse
Erstatningskrav for produktskade efter denne lov eller efter almindelige regler om erstatning i eller uden for kontrakt, jf. § 13, forældes efter reglerne i forældelsesloven, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Forældelse af krav mod producenten i henhold til § 6, stk. 1, indtræder senest 10 år efter den dag, da producenten bragte det skadevoldende produkt i omsætning.

•••

Stk. 3 Forældelseslovens § 12, stk. 2, og kapitel 6 gælder kun for erstatningskrav for produktskade efter denne lov, i det omfang forældelse ikke forinden indtræder eller er indtrådt efter stk. 2.

•••
profile photo
Profilside