14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Procesbevillingsnævnets forretningsorden § 8

Bekendtgørelse om forretningsorden for Procesbevillingsnævnet paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af procesbevillingsnævnets forretningsorden og bygger på bekendtgørelse nr. 294 af 25. marts 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Formanden og afdelingsformanden i de 3 afdelinger kan uden forelæggelse for nævnet tage stilling til behandlingen af henvendelser, som falder uden for nævnets kompetence.

•••

Stk. 2 Formanden og afdelingsformanden kan herudover i særlige grupper af tilfælde i henhold til skriftlige retningslinjer træffe afgørelse på nævnets vegne uden forelæggelse for nævnet. Disse skriftlige retningslinjer fastsættes af nævnet ved almindelig stemmeflerhed i de 3 respektive afdelinger, dog således at formanden og afdelingsformanden skal være en del af flertallet.

•••
profile photo
Profilside