14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Procesbevillingsnævnets forretningsorden § 6

Bekendtgørelse om forretningsorden for Procesbevillingsnævnet paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af procesbevillingsnævnets forretningsorden og bygger på bekendtgørelse nr. 294 af 25. marts 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Nævnsbehandling – fælles bestemmelser
Nævnets afgørelser træffes ved møder i nævnet. Møderne afholdes almindeligvis en gang ugentlig. Sagerne til behandling på mødet udsendes til medlemmerne senest ugedagen før. Hastende sager kan dog udsendes med kortere frist. Forhandlingerne foregår mundtligt. Formanden eller afdelingsformanden kan dog i særlige tilfælde træffe bestemmelse om en anden behandlingsform.

•••

Stk. 2 Spørgsmål om inhabilitet afgøres efter retsplejelovens regler herom.

•••
profile photo
Profilside