14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om private fællesveje § 97

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om private fællesveje og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1234 af 04. november 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§97 Gennemførelse af internationale konventioner og EU-regler
Transportministeren fastsætter regler om gennemførelse eller anvendelse af internationale konventioner og EU-regler om forhold vedrørende veje, der er omfattet af denne lov. Transportministeren kan herunder fastsætte regler om meddelelse af påbud og forbud og om oplysningspligter. Bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser

•••
profile photo
Profilside