14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om private fællesveje § 89

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om private fællesveje og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1234 af 04. november 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§89 Gebyrer
Transportministeren kan fastsætte regler om gebyrer til dækning af omkostningerne ved varetagelse af opgaverne i forbindelse med behandling af klager over kommunalbestyrelsernes afgørelser. Transportministeren kan herunder fastsætte regler om, at gebyrer, der ikke erlægges rettidigt, skal tillægges renter i overensstemmelse med lov om renter ved forsinket betaling m.v., og regler om betaling for erindringsskrivelser.

•••

Stk. 2 Transportministeren kan fastsætte regler om gebyrer til hel eller delvis dækning af kommunernes omkostninger ved behandling af ansøgninger i henhold til loven.

•••
profile photo
Profilside