14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om private fællesveje § 102

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om private fællesveje og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1234 af 04. november 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§102 Ved lovens ikrafttræden, jf. § 101, stk. 1, ophæves lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. maj 2008, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Regler, der er fastsat i henhold til hidtil gældende regler i privatvejsloven, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat efter denne lov.

•••

Stk. 3 Sager, der ved lovens ikrafttræden verserer i en kommune eller som er indbragt for Vejdirektoratet eller taksationsmyndighederne, færdigbehandles efter de hidtidige regler.

•••
profile photo
Profilside