14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om private fællesveje § 101

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om private fællesveje og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1234 af 04. november 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§101 Loven træder i kraft den 1. januar 2012, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 § 107 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

•••

Stk. 3 § 105, nr. 1 og 4, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Veje, som kommuner efter § 90, stk. 1, i lov om offentlige veje i tidsrummet fra den 5. november 2010, til bestemmelserne i § 105, nr. 1 og 4, træder i kraft, har besluttet opretholdt som private fællesveje eller private veje, i forbindelse med at de nedlægges som offentlige veje, optages som kommuneveje ved de nævnte bestemmelsers ikrafttræden. Rimelige udgifter, som grundejere i denne periode har afholdt som følge af disse vejes midlertidige status som private, godtgøres af den pågældende kommune ved vejens optagelse som offentlig.

•••
profile photo
Profilside