Bøger, som nævner Politiloven § 25

Kommenteret Retsplejelov Bind I - §§ 1 - 477 (10. udg.)
Forfattere: Jens Møller, Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Oliver Talevski og Peter Thønnings
Udgivelsesdato: 23. aug 2018
DJØF Forlag

1. Rettergangspoliti

- Side 413 -

U 2005.91 Ø: Ikke hjemmel i § 151 til for retten at tage stilling til en afgørelse truffet af politiet efter dagældende RPL § 108 – nu lov om politiets virksomhed §§ 2-5 – om adgang Side 412 til retsbygning. Denne afgørelse kan formentlig ikke fuldt opretholdes efter Højesterets afgørelse i U 2005.2436 H.

Læs på Jurabibliotek