Bøger, som nævner Politiloven § 21

16.2.1.2. Politiets anvendelse af våben

- Side 237 -

...forsvarligheden, om magtanvendelsen indebærer risiko for, at udenforstående kan komme til skade. Derudover skal magt anvendes så skånsomt, som omstændighederne tillader, således at eventuelle skader begrænses til et minimum. Reglerne om magtanvendelse i politiloven er suppleret af magtbekendtgørelsen, som er udstedt med hjemmel i politilovens § 21.

Læs på Jurabibliotek