14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Politiloven § 16

Lov om politiets virksomhed paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af politiloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1270 af 29. november 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Politiets magtanvendelse skal være nødvendig og forsvarlig og må alene ske med midler og i en udstrækning, der står i rimeligt forhold til den interesse, der søges beskyttet. Det skal indgå i vurderingen af forsvarligheden, om magtanvendelsen indebærer risiko for, at udenforstående kan komme til skade.

•••

Stk. 2 Magt skal anvendes så skånsomt, som omstændighederne tillader, og således at eventuelle skader begrænses til et minimum.

•••
profile photo
Profilside