14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Politiloven § 7

Lov om politiets virksomhed paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af politiloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1270 af 29. November 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Offentlige forsamlinger og opløb
Politiet har til opgave at beskytte borgernes ret til at forsamle sig.

•••

Stk. 2 Politiet har ret til at overvære offentlige forsamlinger. Offentlige forsamlinger skal anmeldes til politiet i det omfang, det følger af regler fastsat i medfør af denne lovs § 23.

•••

Stk. 3 Politiet kan give påbud om, at en forsamling skal afholdes et andet sted end det påtænkte, eller fastsætte andre vilkår for forsamlingens afholdelse, når der er begrundet frygt for fare for betydelig forstyrrelse af den offentlige orden, herunder betydelig forstyrrelse af færdslen, eller fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed.

•••

Stk. 4 Politiet kan forbyde forsamlinger under åben himmel, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.

•••

Stk. 5 Er en forsamling under åben himmel til fare for den offentlige fred, kan politiet give påbud om, at forsamlingen skal opløses.

•••

Stk. 6 Efterkommes et forbud efter stk. 4 eller et påbud efter stk. 5 ikke, anses mængden for opløst, og politiet kan da skride ind som ved opløb.

•••
profile photo
Profilside