14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Politiloven § 6

Lov om politiets virksomhed paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af politiloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1270 af 29. November 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 På steder, hvor der efter lov om knive og blankvåben m.v. § 1 gælder forbud mod at besidde eller bære knive m.v., kan politiet besigtige en persons legeme samt undersøge tøj og andre genstande, herunder køretøjer, med henblik på at kontrollere, om nogen besidder eller bærer våben, jf. stk. 2.

•••

Stk. 2 Besigtigelse og undersøgelse som nævnt i stk. 1 kan ske, hvis der er grund til det med henblik på at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.

•••

Stk. 3 Beslutning om besigtigelse og undersøgelse efter stk. 1 træffes af politidirektøren eller den, som denne bemyndiger hertil. Beslutningen skal være skriftlig og indeholde en begrundelse og en angivelse af det sted og tidsrum, som beslutningen gælder for.

•••
profile photo
Profilside