14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

PNR-loven § 2

Lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven) paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pnr-loven og bygger på lov nr. 1706 af 27. december 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 PNR-enhedens personale kan være udstationeret fra de kompetente myndigheder, der er angivet i bilag 3, samt Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste eller fra kompetente myndigheder i andre EU-medlemsstater. PNR-enheden kan have flere afdelinger.

•••

Stk. 2 Behandler PNR-enheden personoplysninger, finder lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger og regler udstedt i medfør heraf anvendelse, i det omfang behandlingen ikke er reguleret af bestemmelser i denne lov, jf. dog stk. 3 og 4.

•••

Stk. 3 Behandler PNR-enheden personoplysninger for Politiets Efterretningstjeneste, finder lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og regler udstedt i medfør heraf anvendelse, i det omfang behandlingen ikke er reguleret af bestemmelser i denne lov.

•••

Stk. 4 Behandler PNR-enheden personoplysninger for Forsvarets Efterretningstjeneste, finder lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og regler udstedt i medfør heraf anvendelse, i det omfang behandlingen ikke er reguleret af bestemmelser i denne lov.

•••
profile photo
Profilside