14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

PNR-loven § 15

Lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven) paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pnr-loven og bygger på lov nr. 1706 af 27. december 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 PNR-enheden skal snarest muligt videregive PNR-oplysninger, jf. bilag 1, eller resultatet af behandlingen af oplysningerne til en relevant kompetent myndighed, der er angivet i bilag 3, eller Politiets Efterretningstjeneste, med henblik på at myndigheden kan undersøge oplysningerne nærmere.

•••

Stk. 2 PNR-enheden skal efter anmodning fra Forsvarets Efterretningstjeneste snarest muligt videregive PNR-oplysninger eller resultatet af behandlingen af oplysningerne til tjenesten, hvis tjenesten vurderer, at oplysningerne kan have betydning for varetagelsen af tjenestens virksomhed rettet mod forhold i udlandet, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Vedrører PNR-oplysninger fysiske personer, der er hjemmehørende i Danmark, kan Forsvarets Efterretningstjeneste alene anmode PNR-enheden om sådanne oplysninger, hvis oplysningerne angår bestemte personer og tjenesten vurderer, at oplysningerne må antages at have betydning for varetagelsen af tjenestens virksomhed rettet mod forhold i udlandet.

•••
profile photo
Profilside