14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pligtafleveringsloven § 4

Lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pligtafleveringsloven og bygger på lov nr. 1439 af 22. december 2004. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Afleveringspligten påhviler den, der fremstiller færdige eksemplarer til udgivelse.

•••

Stk. 2 Kan fremstilleren ikke entydigt identificeres, påhviler afleveringspligten efter påkrav fra pligtafleveringsinstitutionen udgiveren.

•••

Stk. 3 Ved udgivelser, hvor eksemplarfremstillingen er sket i udlandet, påhviler afleveringspligten udgiveren eller, hvis denne ikke er bosiddende i Danmark, den importør, som repræsenterer udgiveren i Danmark. Såfremt udgiveren er bosiddende i udlandet, og der ikke findes en importør i Danmark, påhviler afleveringspligten udgiveren.

•••
profile photo
Profilside