Pligtafleveringsloven § 2

Denne konsoliderede version af pligtafleveringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale

Lov nr. 1439 af 22. december 2004,
som ændret ved lov nr. 89 af 20. februar 2008 og lov nr. 615 af 14. juni 2011

§ 2

Af værker, der udgives i Danmark, skal der afleveres to eksemplarer til en pligtafleveringsinstitution.

Stk. 2 Et værk anses for udgivet, når eksemplarer af værket med ophavsmandens samtykke er bragt i handelen eller på anden måde spredt blandt almenheden. Som udgivelse anses også det forhold, at der med ophavsmandens samtykke tilgår almenheden meddelelse om, at eksemplarer af værket fremstilles og distribueres på bestilling.

Stk. 3 Udgivelse i Danmark finder sted, når

  • 1) de udgivne eksemplarer er fremstillet i Danmark, eller

  • 2) de udgivne eksemplarer er fremstillet i udlandet med særligt henblik på spredning i Danmark.

Stk. 4 Edb-programmer skal ikke afleveres, medmindre programmet udgør en del af et værk af en anden art og udgives sammen med dette.