Pligtafleveringsloven § 16

Denne konsoliderede version af pligtafleveringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale

Lov nr. 1439 af 22. december 2004,
som ændret ved lov nr. 89 af 20. februar 2008 og lov nr. 615 af 14. juni 2011

§ 16

Af enhver dansk film, der er produceret med henblik på offentlig forevisning, skal producenten til en pligtafleveringsinstitution aflevere to eksemplarer med tilhørende reklamemateriale. En dansk film er en film, der behandles som dansk i henhold til filmloven.

Stk. 2 Negativer til danske film, jf. stk. 1, må ikke tilintetgøres, før de vederlagsfrit har været tilbudt pligtafleveringsinstitutionen og denne har erklæret ikke at ville overtage dem.

Stk. 3 Udgifterne til fremstilling af de pligtafleverede eksemplarer afholdes af producenten. Kulturministeren fastsætter nærmere bestemmelser om tilfælde, hvor pligtafleveringsinstitutionen kan give hel eller delvis godtgørelse for produktionsomkostningerne.