14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pligtafleveringsloven § 16

Lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pligtafleveringsloven og bygger på lov nr. 1439 af 22. December 2004. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Af enhver dansk film, der er produceret med henblik på offentlig forevisning, skal producenten til en pligtafleveringsinstitution aflevere to eksemplarer med tilhørende reklamemateriale. En dansk film er en film, der behandles som dansk i henhold til filmloven.

•••

Stk. 2 Negativer til danske film, jf. stk. 1, må ikke tilintetgøres, før de vederlagsfrit har været tilbudt pligtafleveringsinstitutionen og denne har erklæret ikke at ville overtage dem.

•••

Stk. 3 Udgifterne til fremstilling af de pligtafleverede eksemplarer afholdes af producenten. Kulturministeren fastsætter nærmere bestemmelser om tilfælde, hvor pligtafleveringsinstitutionen kan give hel eller delvis godtgørelse for produktionsomkostningerne.

•••
profile photo
Profilside