14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Plejefamiliebekendtgørelsen § 5

Bekendtgørelse om plejefamilier paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af plejefamiliebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 522 af 30. april 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Efteruddannelse og supervision
Den kommunalbestyrelse, der træffer afgørelse om anbringelse, er forpligtet til at tilbyde efteruddannelse og supervision, herunder rådgivning og vejledning i overensstemmelse med plejeopgavens omfang til almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier og specialiserede plejefamilier, jf. lov om social service § 66 c, stk. 1. Plejefamilierne er forpligtet til at deltage heri.

•••

Stk. 2 Efteruddannelsen skal svare til mindst to hele kursusdage årligt. Hvis flere kommunalbestyrelser træffer afgørelse om anbringelse af et barn eller en ung i den samme almene plejefamilie, forstærkede plejefamilie eller specialiserede plejefamilie, skal hver kommunalbestyrelse som minimum sikre kommunalbestyrelsens forholdsmæssige andel af de to årlige kursusdage.

•••
profile photo
Profilside