14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Plejefamiliebekendtgørelsen § 18

Bekendtgørelse om plejefamilier paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af plejefamiliebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 522 af 30. April 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Ved beregning af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste skal der tages hensyn til de besparelser, som arbejdsophøret medfører, dog ikke besparelser vedrørende fagforeningskontingent og bidrag til arbejdsløshedsforsikring.

•••

Stk. 2 Fradrag sker i den nettoydelse, som fremkommer efter, at der er foretaget beregning af skat, arbejdsmarkedsbidrag samt ATP-bidrag.

•••
profile photo
Profilside