14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Plejefamiliebekendtgørelsen § 14

Bekendtgørelse om plejefamilier paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af plejefamiliebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 522 af 30. april 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Den kommunalbestyrelse, der har godkendt netværksplejefamilien, skal, ud over godtgørelse for kost og logi, jf. servicelovens § 55, stk. 4, dække netværksplejefamiliens øvrige og ekstraordinære omkostninger ved at have barnet eller den unge boende.

•••

Stk. 2 Der kan ske dækning af øvrige og ekstraordinære omkostninger, når kommunalbestyrelsen efter en konkret og individuel vurdering har fundet, at der er et behov hos barnet eller den unge, som ligger ud over det, der dækkes af kost og logi. Kommunalbestyrelsen kan kræve dokumentation for, at barnet eller den unge har et behov, som medfører øvrige omkostninger.

•••

Stk. 3 Øvrige omkostninger på op til 20.000 kr. pr. barn årligt kan dækkes af kommunalbestyrelsen uden forevisning af dokumentation, når kommunalbestyrelsen og netværksplejefamilien forud for afholdelsen af udgiften har indgået aftale herom.

•••
profile photo
Profilside