14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Plantenyhedsloven § 27

Lov om plantenyheder paragraf 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af plantenyhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1131 af 03. juli 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Ikrafttræden m.m.
Loven træder i kraft den 1. januar 1988.

•••

Stk. 2 Samtidig ophæves lov nr. 205 af 16. juni 1962 om beskyttelse af forædlerrettigheder for planter.

•••

Stk. 3 Bestemmelser fastsat efter den i stk. 2 nævnte lov forbliver i kraft, indtil de ophæves af landbrugs- og fiskeriministeren. Overtrædelse af bestemmelserne straffes med bøde.

•••
profile photo
Profilside