Plantenyhedsloven § 27

Denne konsoliderede version af plantenyhedsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om plantenyheder

Lov nr. 866 af 23. december 1987,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1131 af 03. juli 2020

Ikrafttræden m.m.
§ 27

Loven træder i kraft den 1. januar 1988.

Stk. 2 Samtidig ophæves lov nr. 205 af 16. juni 1962 om beskyttelse af forædlerrettigheder for planter.

Stk. 3 Bestemmelser fastsat efter den i stk. 2 nævnte lov forbliver i kraft, indtil de ophæves af landbrugs- og fiskeriministeren. Overtrædelse af bestemmelserne straffes med bøde.