14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Plantenyhedsloven § 3

Lov om plantenyheder paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af plantenyhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1131 af 03. July 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Anmeldelse af en sort med henblik på optagelse i Plantenyhedsregisteret skal indgives til Plantenyhedsnævnet af sortsejeren. Har sortsejeren ikke bopæl eller sæde i en medlemsstat af Den Europæiske Union, skal anmeldelse indgives af en fuldmægtig med bopæl eller sæde her i landet udpeget af sortsejeren.

•••

Stk. 2 Anmelderen skal over for Plantenyhedsnævnet, jf. § 22, godtgøre sin adkomst til at anmelde sorten. Hvis anmelderen er fuldmægtig for sortsejeren, skal anmelderen fremlægge dokumentation for sin bemyndigelse til at repræsentere sortsejeren i alt vedrørende anmeldelsen og registreringen.

•••

Stk. 3 Nævnet kan afkræve anmelderen de oplysninger, der anses for nødvendige for behandling af anmeldelsen, og kan fastsætte en frist herfor.

•••

Stk. 4 Ved anmeldelsen betales et anmeldelsesgebyr.

•••
profile photo
Profilside