14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Plantenyhedsloven § 26b

Lov om plantenyheder paragraf 26b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af plantenyhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1131 af 03. July 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26b Med henblik på at forebygge yderligere krænkelser kan retten, såfremt der er nedlagt påstand herom, ved dom bl.a. bestemme, at et produkt, der krænker en beskyttet plantenyhed, skal

  • 1) tilbagekaldes fra handelen,

  • 2) endeligt fjernes fra handelen,

  • 3) tilintetgøres,

  • 4) udleveres til den forurettede eller

  • 5) ændres på nærmere angiven måde.

•••

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på materialer, redskaber el.lign., der primært har været anvendt til ulovlig udnyttelse af en plantenyhed.

•••

Stk. 3 Foranstaltningerne efter stk. 1 skal gennemføres uden godtgørelse til krænkeren og berører ikke en mulig erstatning til den forurettede. Foranstaltningerne skal gennemføres for krænkerens regning, medmindre særlige grunde taler herimod.

•••

Stk. 4 Ved en dom om foranstaltninger efter stk. 1 skal retten tage hensyn til forholdet mellem krænkelsens omfang, de beordrede foranstaltninger og tredjemands interesser.

•••

Stk. 5 Retten kan, såfremt der er nedlagt påstand herom, give krænkeren tilladelse til at råde over de i stk. 1 og 2 nævnte produkter, materialer, redskaber el.lign. i den tid, sorten nyder beskyttelse, eller en del af denne mod et rimeligt vederlag. Dette gælder dog kun, hvis

  • 1) krænkeren hverken har handlet forsætligt eller uagtsomt,

  • 2) foranstaltningerne efter stk. 1 ville skade denne uforholdsmæssigt meget og

  • 3) et rimeligt vederlag er tilstrækkeligt.

•••
profile photo
Profilside