14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Plantenyhedsloven § 19

Lov om plantenyheder paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af plantenyhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1131 af 03. July 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Sortsejeren kan først opkræve afgift for benyttelsen af en varemærkeregistreret tillægsbetegnelse, jf. § 11, stk. 2, efter forløbet af 25 år henholdsvis 30 år, jf. § 12, stk. 3, regnet fra dagen for udstedelsen af beskyttelsesbrevet for plantenyheden, uanset om registreringen opretholdes i hele perioden.

•••

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke for formeringsmateriale af en sort, der er beskyttet her i landet, hvis formeringsmaterialet har oprindelse i en stat, der ikke har beskyttet sorten.

•••
profile photo
Profilside