14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Plantenyhedsloven § 12

Lov om plantenyheder paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af plantenyhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1131 af 03. July 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Samtidig med offentliggørelsen af registreringen udfærdiger Plantenyhedsnævnet et beskyttelsesbrev, der udleveres til anmelderen mod indbetaling af et registreringsgebyr. Beskyttelsesbrevet har en gyldighed på et år, og gyldigheden kan forlænges for et år ad gangen i indtil 25 år, dog for sorter af kartofler i indtil 30 år, regnet fra datoen for udstedelsen af beskyttelsesbrevet, jf. dog § 21, stk. 1.

•••

Stk. 2 Forlængelse af beskyttelsesbrevets gyldighed sker ved indbetaling af et årligt registreringsgebyr til Plantenyhedsnævnet.

•••

Stk. 3 Uanset stk. 1 kan ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling fastsætte bestemmelser om, at gyldigheden af beskyttelsesbrevet for sorter af nærmere angivne arter og slægter kan forlænges i indtil 30 år.

•••
profile photo
Profilside