14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Planloven § 58

Uddrag fra forarbejderne til planloven § 58:

Til § 58
Stk. 1 fastslår lovens hovedregel, hvorefter der kan klages til ministeren eller den styrelse, som ministeren bemyndiger hertil, over amtsråds og kommunalbestyrelsers afgørelser, for så vidt angår retlige spørgsmål. Dette svarer til klagebestemmelsen i kommuneplanlovens § 48, men gælder nu alle retlige afgørelser efter love...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.