14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Planloven § 47A

Uddrag fra forarbejderne til planloven § 47A:

Planlovens kapitel 11 indeholder bestemmelser om ekspropriation, overtagelse m.v. af arealer. Når en lokalplan eller en byplanvedtægt har forbeholdt en ejendom til et offentligt formål, har ejeren ret til at forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Overtagelsespligten påhviler dog kun kommunen, ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.