14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Planloven § 35

Uddrag fra forarbejderne til planloven § 35:

Til § 35
Stk. 1 svarer til hovedreglen i by- og landzonelovens §§ 6-8 om tilladelse til udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Udtrykket landzonemyndighed er nyt. Stk. 2 lovfæster i overensstemmelse med praksis, at der ikke kan meddeles landzonetilladelse til et lokalplanpligtigt byggeri m.v., før den fornødne lokalplanlægning...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.