14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Planloven § 34

Lov om planlægning paragraf 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af planloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01. July 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner.

•••

Stk. 2 Byzoner er

  • 1) områder, som i en byudviklingsplan er udlagt til bymæssig bebyggelse,

  • 2) områder, som i en bygningsvedtægt er udlagt som byggeområder til bymæssig bebyggelse,

  • 3) områder, som i en byplanvedtægt er udlagt til bymæssig bebyggelse eller offentlige formål,

  • 4) områder, som i en lokalplan er overført til byzone, og

  • 5) områder, som ved kommunalbestyrelsens beslutning efter § 33, stk. 1, nr. 2, har opretholdt zonestatus som byzone.

•••

Stk. 3 Sommerhusområder er

  • 1) områder, som i en bygningsvedtægt eller en byplanvedtægt er udlagt til sommerhusbebyggelse,

  • 2) områder, som i en lokalplan er overført til sommerhusområde, og

  • 3) områder, som ved kommunalbestyrelsens beslutning efter § 33, stk. 1, nr. 2, har opretholdt zonestatus som sommerhusområde.

•••

Stk. 4 Landzoner er de områder, der ikke er omfattet af stk. 2 og 3.

•••

Stk. 5 Arealer, der som led i frikommuneforsøg i henhold til § 16 i lov om frikommuner er overført til byzone eller sommerhusområde, forbliver byzone eller sommerhusområde også efter forsøgsperiodens udløb.

•••
profile photo
Profilside