14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Planloven § 3

Uddrag fra forarbejderne til planloven § 3:

Til § 3
Stk. 1 giver miljøministeren beføjelse til at fastsætte bindende regler for anvendelsen af loven og for indholdet af planlægningen på de forskellige niveauer, herunder landsplandirektiver. Bestemmelsen svarer til lands- og regionplanlovens § 4, stk. 1 og § 9, stk. 3 samt de tilsvarende beføjelser for ministeren i kommunepla...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.